כאן 11 מבקרים בהדרים 8

צוות צילום מתוק של כאן 11 ביקר אצלנו בחווה, ושמע מדן כיצד הפך בית ילדותו לחווה חקלאית
אורגנית ופורחת, שהיא גם בית לסעודות וחגיגות באוויר הפתוח.